The Nude Edition

Ett avskalat mässkoncept med stort fokus på hållbarhet och solidaritet genomsyrar Stockholm Furniture & Light Fair 2021

The Nude Edition är Stockholm Furniture & Light Fairs nya monterkoncept framtaget i samarbete med Trä- & Möbelföretagen, TMF, i syfte att möta de utmaningar vi tillsammans står inför i och med covid 19. Vi är stolta och glada över att nu kunna presentera visualiseringar, monterpaket och riktlinjer. Vi hoppas att du blir lika inspirerad som vi. För trots att vi vet att det är svårt att planera för en mässa när världen ser ut som den gör, är vi som arbetar med Stockholm Furniture & Light Fair övertygade om en sak. Är det någon gång som vi tillsammans behöver kavla upp ärmarna och göra det som är bäst för branschen och vår gemensamma framtid är det nu.

The Nude Edition är ett mässkoncept med fokus på hållbarhet vad gäller både ekonomi och material, samt säkerhet avseende covid 19 för både besökare och utställare. Konceptet innefattar riktlinjer som möjliggör ett avskalat och inspirerat uttryck för alla utställande företag. Vårt mål är att stötta branschen – många har det tufft ekonomiskt och vi vill vara solidariska.  Vi vill insistera på att samtliga utställare tänker nerskalat vad gäller montrar och monterbyggen. Och vi uppmanar till en paus från storskaliga, tillfälliga byggnationer som inte tas i återbruk. I enlighet med värderingar vi upplever som klassiskt skandinaviska har vi tagit fram ett koncept som fokuserar på:

Tillgänglighet – Öppna montrar, överskådligt, greppbart och lätt att knyta kontakter

Solidaritet – Vi kapar kostnader, fler utställare har möjlighet att delta

Hållbarhet – Vi minskar risken för att material och produkter slängs efter genomförd mässa

Trygghet – Öppna luftiga montrar med väl tilltagna gångar skapar en bättre miljö ur covid 19-hänseende, det blir lättare att hålla avstånd och vi skapar en trygg vistelse för besökarna.

Precis som vanligt kan du som utställare välja mellan att använda dig av en egen monterbyggare eller att köpa ett färdigt monterpaket från Stockholmsmässan. För att åstadkomma maximal effekt behöver alla utställare följa riktlinjerna. Detta skapar enhetlighet samtidigt som det erbjuder mycket utrymme till att vara kreativ och skapa uppmärksamhet kring just ditt varumärke.

Digitalisering

Förutom The Nude Edition så kommer vi även satsa på en ökad digitalisering av vissa delar av mässan – som ett stöd och tillägg till den fysiska mötesplatsen. Inom kort kan vi berätta mer om denna satsning, som vi planerat för tidigare oavsett Covid-19 och som kommer att erbjuda de besökare som inte har möjlighet att delta på plats, att ta del av mässans utbud.

Hälsa och säkerhet i fokus

Vi är också mitt inne i ett genomgripande arbete för att öka säkerheten och tryggheten för våra besökare och utställare. Ett arbete som vi snart kommer att kunna presentera i detalj och som innehåller åtgärder som att se över besökarantalet per dag, rikta all biljettförsäljning mot online för att undvika kassaköer, tillräckligt gångutrymme, viktiga hygienåtgärder, och inte minst The Nude Edition som ger besökarna en luftig och öppen mässmiljö.

Frågor eller funderingar?

Hör gärna av dig till Michael och Rickard på sales.furniturefair@stockholmsmassan.se eller på +46 70 789 4291. Har du inte anmält ditt företag ännu så kan ni även göra det via denna adress.

Läs mer om monterpaketen för The Nude Edition »

Läs mer om riktlinjerna för The Nude Edition »

Med vänliga hälsningar,

Teamet bakom Stockholm Furniture & Light Fair 2021