Svenska företag och formgivare med tydlig miljöprofil

Hållbarhet – en självklarhet!

Flokk stand 2019

Svenska möbelföretag och formgivare lyfts ofta fram som ledande när det gäller hållbarhet. En levande lokal produktion, kärlek till naturen och dess material men även medvetenhet och efterfrågan hos konsument och stat, brukar vara några av svaren på frågan varför svenska möbelföretag kommit längre än de flesta. 

Vi vill lyfta fram några goda exempel och frågade företag och formgivare med tydlig miljöprofil och koppling till Stockholm Furniture & Light Fair, hur de arbetar för att främja en cirkulär omställning och mer hållbar produktion?

 

Intervju med Kerstin Lagerlöf, Marknadschef på Tarkett

Tarkett

Tarkett

Hur upplever du att slutkonsumentens åsikter och förväntningar ser ut idag, när det gäller att konsumera hållbart?

- Historiskt sett har det hos många slutkonsumenter funnits en kärlek till naturliga material. Även idag fokuserar många på detta samt förstås vad produkterna innehåller och vad de avger.
- Återvinning och klimatfrågan har inte varit så mycket i fokus hos privatpersoner, men vi märker ett ökande intresse. Fortfarande är dock kunskapsnivån ganska låg om hållbarhet och ett exempel på det är att många som  renoverar fortfarande har en slags ”slit- och släng”-mentalitet och vill ha allting ”nytt och fräscht”. Istället kan man ju välja att restaurera det som finns och när man köper nytt välja material som håller länge.
 
Hur arbetar Tarkett för att främja/nå en cirkulär omställning och hållbar produktion? Ge ditt bästa exempel!
- Tarkett jobbar intensivt med återvinning på riktigt och med det menar vi att de material vi tillverkar ska kunna tas tillbaka och återvinnas till nya golv. Det här arbetet handlar inte bara om valet av råvaror och avancerade återvinningstekniker utan det måste också finnas en praktisk möjlighet för kunderna att lämna tillbaka t ex installationsspill och gamla golv. Allt det här tar tid att utveckla men vi har full fokus på det och har redan flera system för återvinning i gång.

-Ett annat viktigt område är att ställa om från fossilt till biobaserat / förnybar råvara och ett exempel på det är nya iQ Natural, gjord av bio-attribuerad vinyl, som lanserades för ett år sedan.
 
Var tror du att vi/branschen kommer att vara om 10 år?
- Bygg- och inredningsbranschen har ett mycket stort ansvar i den cirkulära omställningen i samhället. Vi tror att det kommer att vara standard att avfall från branschen tas om hand och blir till råvara till nya produkter. Vi kommer att se en rad av nya system för insamling och återvinning och det kommer att vara självklart att nya produkter innehåller en stor andel återvunnen råvara.

- Ett lågt klimatavtryck kommer också vara en självklarhet och både den ökade återvinningen och ett fortsatt skifte till biobaserad råvara kommer att vara de huvudsakliga drivkrafterna. För att få till stånd allt detta tror vi benhårt på samverkan mellan aktörer, både inom och mellan branscher. Vi har redan idag exempel på hur vi samarbetar med aktörer långt utanför vår egen bransch för att nå våra klimat- och miljömål.
 
Kommer Tarkett att ha någon aktivitet under Stockholm Design Week?
Tyvärr invigs inte vårt nya showroom i Stockholm förrän senare i vår, så i år fokuserar vi fullt ut digitalt, vilket ju visar sig vara ett ganska bra val ett år som detta.

 

Christian Lodgaard Senior Vice President, Products & Brands på Flokk

Flokk

Flokk

Hur upplever du att slutkonsumentens åsikter och förväntningar ser ut idag, när det gäller att konsumera hållbart?
Både uppmärksamhet och kompetens i detta ämne har utvecklats ganska mycket de senaste åren. Från att vara eniga om att det är viktigt till att vara fokuserade på hur man konkret ska sätta kraven så att det driver utveckling åt rätt håll.

- Pandemin har påskyndat utvecklingen. Ganska naturlig psykologi i en sådan situation; pandemin illustrerar att vi är "små och sårbara", dvs alla är beroende av att världen runt omkring oss ”läker” och därmed blir man fokuserad av hur man lever sitt liv och utövar sitt yrke för att på så sätt bidra till en positiv utveckling i allmänhet. I ett sådant klimat vinner varumärkena som har ett gott rykte för sin hållbarhet och kvalitet. 

Hur arbetar Flokk för att främja/nå en cirkulär omställning och hållbar produktion? Ge ditt bästa exempel!
- Vi anställde vår första miljöchef 1990, fastställde miljökriterier för produktutveckling 1993,  introducerade post-consumer återvunnen plast i våra produkter 1995, och var den första i världen med publicerade EPD. För ett produkttillverkningsföretag som vårt är striden fortfarande i själva designfasen.

- Naturligtvis är det viktigt att göra produkter som har god funktion, god kvalitet, lång livslängd, som kan repareras och som ser så bra ut så att människor behåller dem länge. Men bara det håller inte. Vi måste också designa produkterna för det lägsta möjliga miljöavtryck per producerad enhet. För möbler är överlägset den största drivkraften användningen av material och det mest kraftfulla sättet att ta itu med det är att använda avfall som råvara; återvunna material; material som redan har varit en produkt en eller flera gånger. Så här kan vi skapa möbler och rensa planeten samtidigt. Detta var sanningen 1995 och det är det fortfarande.

- Vi sammanställer fortfarande, men tror att vi år 2020 använde 800 ton återvunnen plast i vår produktion, avfall som blev nya kvalitetsprodukter. För 2021 har vi satt målet om 1 000 ton. RH New Logic består av över 60% gammalt skräp, vi har nu en version av HÅG Capisco Puls, som är tillverkad av gamla vägpinnar och vi har en ny produkt under utveckling där klimatavtrycket minskas till 1/3 av sin föregångare, vilket redan var lågt. 

Var tror du att vi/branschen kommer att vara om 10 år?
- Vi kommer att se stora förändringar. Koldioxidutsläppen måste bli mycket dyrare, fler måste hantera övergången till 100% förnybar energi och materialanvändningen måste bli dyr. Nyckelorden är förnybara och cirkulära.
Cirkulära material, dvs. återvunnet material måste bli normen, det kommer att påverka estetiken i design och arkitektur, eftersom det ger ökad variation. Färgen och ytan blir inte exakt samma varje gång, vi måste utveckla estetik som firar denna variation. Kanske är vissa material endast tillgängliga under säsongen; till exempel vägpinnar på våren, havsplast på sommaren och biobaserade material på hösten och vintern.

- Återanvändning och reparation där det behövs måste bli vanligare, här måste industrin ta ett större ansvar och hjälpa samt leda denna typ av verksamhet. Cirkulära affärsmodeller kommer, men erbjudanden som t.ex. innebär att du kan lämna in din gamla telefon vartannat år och få en ny, har inget att göra med hållbarhet. Cirkulära modeller måste uppfylla kraven om att de faktiskt leder till att produkterna används längre. 

Kommer Flokk att ha någon aktivitet under Stockholm Design Week?
- Ja, vi kommer att ha ett eget Talk fredagen den 12/2.

 

Intervju med Daniel Svahn, designer och inredningsarkitekt

Daniel Svahn

Daniel Svahn

Hur tycker du att slutkonsumentens åsikter och förväntningar ser ut idag, när det gäller att konsumera hållbart?

- Jag tycker att medvetenheten och ambitionen växer mer och mer och förväntningarna med det. Dock krävs det i många fall mycket mer, såväl kunskap, ärlighet som självrannsakan, från många producerande företag för att konsumenternas ambitioner, samt miljöns förbättrande, verkligen ska kunna uppfyllas på riktigt. 

Hur arbetar du för att främja/nå en cirkulär omställning och hållbar produktion?
- Personligen har jag och min kreativa verksamhet tagit en (kanske evig) paus från den massproducerade designvärlden och arbetar istället med att utveckla, tillverka och skapa nytt samt intressant av det gamla och redan utvunna. Min förhoppning och hjärterliga tro är att detta, tillsammans med ett än mer vedertaget arbete med återbruk av material och möbler i stället för att rita/tillverka/köpa in nytt, är formgivningens och inredningsarkitekturens framtid. Den cirkulära eran är här och med det behövs helt andra system, ambitioner och paradigm än de som för tillfället råder. 

Var tror du att vi/branschen kommer vara om 10 år?
- Förhoppningsvis tittar vi tillbaka något år och klappar oss glädjefullt på axeln för att vi tillsammans lyckades ställa om våra liv, vår ekonomi, vår tillverkning och konsumtion för att klara av de globala målen och Agenda 2030. Samtidigt blickar vi fram för att fortsättningsvis skapa en ännu bättre framtid för våra barn, barnbarn och framtida generationer.

- Många företag kommer förmodligen antingen ha försvunnit eller helt ställt om sina verksamheter för att hänga med i utvecklingen samt med det arbeta för en ekonomisk tillväxt som inte är på bekostnad av miljön och våra planetära resurser. Det är väl där skon klämmer nu skulle jag tro, om hur man bryter upp något gammalt och förlegat och vågar ställa om. På riktigt. 

Kommer du att ha någon aktivitet under Stockholm Design Week?
- Inte mer än att delar av mitt examensarbete ”A New Paradigm”, från mastersprogrammet i Rumslig Gestaltning på Konstfack, visas i utställningen Ex-Works på Möbeldesignmuseum. Gå dit och titta, väl värt ett besök, såväl utställningen som museet.
Man kommer också kunna ta del av det arbete jag gjorde i höstas, på uppdrag av Stockholms stad, där jag designade och tillverkade nya möbler av stadens gamla och förbrukade. Projektet hette ReMake och utforskade hur staden kreativt kan återbruka sina egna möbler, utöver andrahandsanvändning, för att förlänga dess livscykler och se vad intressant som kommer ur det. 

 

Stockholm Furniture & Light Fair arbetar med Svenskt Trä som Sustainablity Partner. Satsningen på Sustainability-partnerskap handlar om att Stockholm Furniture & Light Fair tillsammans med utställande företag vill vara en plattform i arbetet att belysa Skandinaviens och inte minst Sveriges unika position i hållbarhetsarbete inom möbel- och belysningsbranschen. Med målet att inspirera och informera kring hållbarhet. 

Sustainability Partner