New Hybrids - Future Spaces for Work

Universal kommer att beskriva sin strategi för att utforma flexibla arbetsplatser utifrån nya projekt för att illustrera en helhetssyn som ger kollegor utrymmen och upplevelser som tillgodoser deras behov. Dessutom kommer de att beskriva hur studion har använt sig av designforskning och experiment med flera tillfälliga projekt för att generera nya kombinationer av ytor och program för kulturellt berikande engagemang mellan deltagarna.

Talare: Paul Gulati - chef, Cathrin Walczyk - chef för designforskning vid Universal Design Studios

Language: English