Möbelfakta 2.0 – rustar för framtiden

Möbelfakta har varit möbelbranschens märkningssystem sedan 1972 men når nu en ny milstolpe i sin utveckling. Målet är att Möbelfakta 2.0 ska bli den ledande märkningen för möbler i Norden och en väletablerad märkning för möbler i Europa. 

Välkommen till denna informationsträff för att lära känna Möbelfakta 2.0 och få information om framtidens märkningssystem för möbler.

Talare: 
Johan Söderqvist, IVL Svenska miljöinstitutet, ansvarig för Möbelfakta 2.0
Robin Ljungar, hållbarhetschef & Anders Rosenkilde, teknisk chef Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Language: Swedish

Lokal: konferensrum K12