Den trivsamma staden

Hitta oss på kartan

Skapa möbleringen som gör staden trygg, trivsam och harmonisk. Syftet med tävlingen är att fånga upp nytänkande idéer och visioner om framtidens produkter och utvecklingen av dem och hur vi på ett lyhört sätt möter människors behov och beteenden.

Vi välkomnar alla och särskilt landskapsarkitekter, arkitekter och formgivare samt föreskrivare att ge sin syn på hur förutsättningar kan skapas för en trivsam stad.

 

Language: Swedish

I samverkan med:
Sveriges Arkitekter
Smekab

Victoriahallen / The Design Bar