Återbrukad inredningsarkitektur

Klimatförändringar och vikande biologisk mångfald ställer nya krav på all typ av arkitektur. Det gäller inte minst inredningsarkitektur för stora, offentliga kunder, där lagen om upphandling ibland gör livet svårt för framåtblickande inredningsarkitekter. Hur gör man till exempel om man vill använda återbrukade möbler? Tidskriften Arkitektur bjuder in till samtal om inredningsarkitekturens framtid.

Moderator: Malin Zimm och Annica Kvint från tidskriften Arkitektur

Gäster:
Annie Leonsson - inredningsarkitekt, White arkitekter
Eva Nyberg - inredningsarkitekt, Nyréns Arkitektkontor
Anna Arnqvist - strategisk projektledare, Independent Interior

Language: Swedish