New Landscape of Work med Bertie van Wyk

I företag runt om i världen förändras arbetskraften. Arbetstagarnas förväntningar förändras. Hur arbetet görs förändras. Verktygen förändras. Själva arbetet förändras. Det finns ett nytt arbetslandskap. I den här föreläsningen kommer vi att dela vår inställning till hur vi ska hantera vårt arbete, de verktyg och tekniker som gör det möjligt för oss och de platser där vi samlas för att göra det.

Talare: Bertie van Wyk - Workplace Specialist vid Herman Miller

Language: English