BLURRED SPACES – a vision of future living med Renee Hytry Derrington

Definitionen av hem förändras när tiden på jobbet, hemmet och fritiden suddas ut. Begreppet Resimercial överbryggar nu det offentliga och privata livet. I en tid med distansarbete och "co-working", nya sätt att underhålla och njuta av samhället, behöver det inredda rummet leverera mer funktion och bekvämligheter för flera syften.

Med en internationell syn på makrotrender kommer denna session handla om vad som kommer att hända i de nya offentliga "hem" -områdena på kontor, besöksnäringen och i de personliga miljöerna. Nya idéer och lösningar dyker upp som kommer att förändra framtida livsmiljöer. Naturen, mänskligheten och tekniken suddas ut och bereder plats för nya möjligheter, med teknik som nyckelfaktor för hur utrymmen kommer att fungera i framtiden.

Talare: Renee Hytry Derrington - Group Vice President Design vid Formica Group

Language: English

Lokal: konferensrum K12