Akademin för inredningsarkitektur spanar och utmanar framtidens interiörer

Hitta oss på kartan

Välkommen att lyssna till erfarna och unga inredningsarkitekters framtidsspaning.

Akademin för inredningsarkitektur inom Sveriges Arkitekter verkar för ämnets och professionens utveckling. Akademin skapar möten för ett ökat kunskapsutbyte nationellt och internationellt inom professionen. Utifrån den positionen presenteras ett antal korta spaningar som både kan roa och utmana branschen. 

Moderator: Torsten Hild - arkitekt SIR

Gäster: 
Kristin Östberg - arkitekt SIR
Kristina Jonsson - arkitekt SIR
Åsa Haremst - arkitekt SIR
Milma Loeskow - Studentrepresentant

Language: Swedish

Victoriahallen / The Design Bar