Vilka möjligheter och utmaningar står inredningsarkitekturen inför?

Akademin för inredningsarkitektur inom Sveriges Arkitekter intar scenen med både roande och utmanande framtidsspaningar. Vilka är exempelvis möjligheterna kring AI kopplat till inredningsarkitektur och hur ser vikten av det gestaltade rummet och dess påverkan på vår hälsa, ut? Hur är social hållbarhet i inredningsarkitektens processer kopplat till framtidens arbetsplats och hur är egentligen värdepaletten och dess förskjutning i interiöra miljöer? 

Sist men inte minst dyker akademin ner i följande paradox – forskning visar att 90 procent av vår tid tillbringas inomhus men ändå talas det sällan om de kvalitativa interiörerna.
Du vill med andra ord inte missa denna temperaturtagning för branschen.
Akademin för inredningsarkitektur inom Sveriges Arkitekter verkar för ämnets och professionens utveckling och skapar möten för ett ökat kunskapsutbyte nationellt och internationellt inom professionen. 

Moderator: Torsten Hild – arkitekt SIR/MSA

Gäster: 
Kristin Östberg – arkitekt SIR/MSA
Kristina Jonsson – arkitekt SIR/MSA 
Åsa Haremst – arkitekt SIR/MSA
Milma Loeskow – Studentrepresentant

Language: Swedish