SPOK Sverige – Designdriven lokalproduktion

SPOK – samtida produktion och konsumtion – är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter inom olika områden, från slöjd till industri. SPOK har de senaste 3 åren haft Skåne som utgångspunkt där initiativet har växt fram successivt. Efter stor framgång så expanderar nu SPOK och blir tillgängligt i hela Sverige. Under denna timme får du veta allt om SPOK samt höra ett samtal mellan designerna Jenny Nordberg & Fredrik Paulsen om hur framtiden för lokal produktion & konsumtion ser ut.

Moderator: Anna Gudmundsdottir - Form/Design Center Malmö

Talare: Jenny Nordberg - Designer & Fredrik Paulsen - Designer

Language: Swedish