Second Life med Sevil Peach

Arbetet och arbetsplatsens natur har förändrats avsevärt och snabbt under de senaste åren och kommer att fortsätta göra det. Framväxten av en arbetsstil, livsstil och hälsomedveten kultur, understödd av teknologisk innovation, driver framåt hur våra arbetsmiljöer formas idag. Som ett resultat har arbetsplatsens roll och hur människor interagerar med den förändrats. En del av denna förändring handlar också om att ta ett mer hållbart och miljömedvetet grepp om design i det kreativa återanvändningen, syftet och återaktiveringen av befintliga byggnader, samt att skapa mer människocentrerade och inkluderande lösningar.

Talare: Sevil Peach - Director Sevil Peach Architecture + Design

Language: English