Natural by design med Marcos Zotes

Marcos Zotes utforskar förhållandet mellan den naturliga och byggda miljön genom arkitektoniska ingripanden i det isländska vulkaniska landskapet. Basalt har förändrat den långvariga geotermiska badtraditionen på Island med fokus på att skapa en positiv dialog mellan den naturliga och byggda miljön. Ett av teamets mål är att maximera gästupplevelsen genom att sätta människor i nära kontakt med naturen. Extremt väder och arktiska dagsljusförhållanden, ett hårt landskap, knapphet på resurser, bräckliga samhällen och ökad turism är aspekter av Island som ses som möjligheter snarare än begränsningar i Basalts designprocess.

Talare: Marcos Zotes - Arkitekt och Partner vid Basalt Architects 

Language: English