Malmstens

Sistaårsstudenterna på Malmstens Möbeldesignprogram vid Malmstens Linköpings universitet visar i år ett koncept som handlar om pop up-möbler i ett samarbetsprojekt med Nola Industrier. I både större och mindre städer är så kallade sommartorg, sommargator och pop up-parker återkommande företeelser. Med detta som bakgrund har åtta olika möbler tagits fram. 
 
Vi visar även avancerade möbler och gesällprov där sista årsstudenter på Möbelsnickeri- och Möbeltapetseringsprogrammen visar på hantverksskicklighet utöver det vanliga.
 
Studierektor Alessandra Di Pisa inleder varpå tre studenter berättar om ett av samarbetena med Nola Industrier, en avancerad- och en gesällmöbel.
 
Välkommen till Greenhouse!

 

Language: Swedish