End the excuses - sustainable design processes for the future

Hur kan designindustrin möta 2030-utmaningen att minska utsläppen av koldioxid med hälften? Ta del av en konversation om hållbara processer under ett nytt decennium.

Moderator: Mark Isitt

Gäster: Gregg Buchbinder - CEO Emeco & Emma Olbers - Designer

Language: English