Utmärkelsen Best Performance – selected by the Greenhouse jury

Utmärkelsen Best Performance vill uppmuntra och sporra Greenhouse-utställarna att förhålla sig till Greenhouse värdeord; nyfikenhet, innovation och hållbarhet. Juryn bedömer presentationen, produkterna eller projekten utifrån hur de förhåller sig till värdeorden. Det går inte att ansöka om utmärkelsen utan juryn väljer på plats en vinnare. Vi ber utställare som är intresserade av priset att formulera sina tankar kring något/några av respektive värdeord/kriterium nedan.

Nyfikenhet
Utmanar utställaren det förväntade och tänjer på gränserna för vad design kan vara?
Finns det en stark konstnärlig idé som stärker och motiverar produkten?
Har produkten ett starkt visuellt uttryck?

Innovation
Hur unik är produkten eller projektet när det gäller form av teknikval, form, nya tekniker eller nya sätt att använda en produkt eller material?

Hållbarhet
Är materialets/materialens ursprung förnyelsebara eller ändliga?
Vilken/vilka produktionsmetoder är aktuella?
Hur lätt går produkten att demontera för källsortering? Hur väl lämpar sig materialet/materialen för materialåtervinning respektive energiåtervinning?

Greenhousejuryn 2020

Best Performance – selected by the Greenhouse jury i samarbete med Volvo Studio. Juryn bedömer utställarnas presentationer i montrarna samt produkterna utifrån Greenhouse värdeord; nyfikenhet, innovation och hållbarhet. Målsättningen är att uppmuntra formgivarna att tänka på helheten och presentera sin design på ett genomtänkt sätt. Vinnaren får 5 000 Euro.

Juryn för Greenhouse 2020 består av:

Jens Fager, Designer
Anya Sebton, Designer and Interior Architect
John Löfgren, Designer, Co-founder and Design Director, Form Us With Love
Pye Aurell Ehrström, Architect and Co-founder, Marge Architects
Björn Florman, Sustainability Expert, The Materials Library