monterpaket fristående designer

Monterpaket och priser

FRISTÅENDE DESIGNER ELLER DESIGNGRUPP

I den anmälningssedel som skickas in tillsammans med ansökan väljer du/ni en monterstorlek. Beroende på vilken monterstorlek du/ni väljer justeras priset enligt nedan tabell:

Paketpriser: 
6 kvm - 1 500 kr
9 kvm - 2 250 kr
12 kvm - 3 000 kr

Utöver priset för monterstorleken tillkommer en obligatorisk ExpoStart-avgift á 7585 kr.

Alla priser är exklusive moms. 

Detta ingår i den obligatoriska Expostart-avgiften: 

 

Vägg: gråmålade (NCS S3502-G) skiljeväggar mot montergranne. Dessa skiljeväggar är 2,49 meter höga och kommer att vara hälften så breda som monterns djup. Till exempel; om monterdjupet är 6 m är sidoväggarna 3 m. Det finns några undantag där de kan ha hela monterdjupets längd. Se eventuella röda markeringar på skiss. Vänligen notera att väggen inte får skadas. Nubb och småspik är tillåtet men hålen de lämnar efter sig måste vara små nog att kunna målas över. Skadad vägg debiteras med 1140kr/vägg. Observera också att varje väggmodul klarar en tyngd om max 5 kg. Avser ni fästa tyngre hyllor eller behöver göra större hål så behöver ni beställa en exponeringsvägg.

 

Matta: en ljusgrå matta. Om du ej önskar denna, vänligen kontakta Eventservice före den 5 januari 2022.

 

Belysning: klämspotlights kommer att fästas på väggarna. En spotlight per 3 kvadratmeter ingår (6 kvm - 2 spotlights, 9 kvm - 3 spotlights, 12 kvm - 4 spotlights).

 

El-uttag: en elanslutning med grenuttag 230 V, 10 A, max 2 000 W.

Tomemballagehantering: vi tar hand om ditt tomemballage under pågående mässa. Det hämtas och lämnas vid din monter. 

Godshantering:
vi ombesörjer lastning och lossning av ditt mässgods inom mässans område.

Städning inför dag 1:
din monter grovstädas inför mässans öppningsdag.

Utställningsförsäkring: ditt mässdeltagande är försäkrat till ett värde av 225 000kr som även täcker skador som uppstår under transporter till och från mässan. Du som utställare får även en tjänstereseförsäkring.

Företagsprofil Online: här visas automatiskt dina kontaktuppgifter. Du kan även addera innehåll såsom bilder, filmer, länkar till ditt företag, kampanjer, nyheter, erbjudanden, aktiviteter etc. Denna tjänst kan du mot en kostnad uppgradera till ExpoTotal och ExpoLeads. Läs gärna mer för att se om det är av intresse för just dig.

Web-portfolio:
din digitala portfolio med produktbilder och kontaktuppgifter.

Utställarkort: 1 kostnadsfritt utställarkort / 2kvm monteryta.

 


 

DESIGNSKOLOR

I den anmälningssedel som skickas in tillsammans med ansökan väljer du en monterstorlek. Beroende på vilken monterstorlek du väljer justeras priset enligt nedan tabell:

Paketpriser: 
30 kvm -  3 600 kr
50 kvm – 6 000 kr
80 kvm – 9 600 kr

Utöver priset för monterstorleken tillkommer en obligatorisk ExpoStart-avgift á 7585 kr.

Alla priser är exklusive moms. 

Detta ingår i den obligatoriska Expostart-avgiften: 
Vägg: vitmålade skiljeväggar mot montergranne. Dessa skiljeväggar är 2,49 meter höga och monterdjupet är markerat med rött på skissen. Vänligen notera att väggen inte får skadas. Nubb och småspik är tillåtet men hålen de lämnar efter sig måste vara små nog att kunna målas över. Skadad vägg debiteras med 1140kr/vägg. Observera också att varje väggmodul klarar en tyngd om max 5 kg. Avser ni fästa tyngre hyllor eller behöver göra större hål så behöver ni beställa en exponeringsvägg.

El-uttag:
en elanslutning med grenuttag 230 V, 10 A, max 2 000 W.

Tomemballagehantering: vi tar hand om ert tomemballage under pågående mässa. Det hämtas och lämnas vid din monter. 

Godshantering: vi ombesörjer lastning och lossning av ert mässgods inom mässans område.

Städning inför dag 1: er monter grovstädas inför mässans öppningsdag.

Utställningsförsäkring: ert mässdeltagande är försäkrat till ett värde av 225 000kr som även täcker skador som uppstår under transporter till och från mässan. Ni som utställare får även en tjänstereseförsäkring.

Företagsprofil Online: här visas automatiskt er skolas kontaktuppgifter. Ni kan även addera innehåll såsom bilder, filmer, länkar till skolan, kampanjer, nyheter, erbjudanden, aktiviteter etc. Företagsprofil Online når ni genom Event Planner.

Web-portfolio: din digitala portfolio med produktbilder och kontaktuppgifter.

Utställarkort: 1 kostnadsfritt utställarkort / 2kvm monteryta.

Matta ingår ej:
notera att matta inte ingår. Om ni önskar detta, vänligen kontakta Eventservice.

Belysning ingår ej:
notera att belysning inte ingår. Om ni önskar detta, vänligen kontakta Eventservice.