Erbjudande till dig som är utställare på Stockholm Furniture & Light Fair 2022Till följd av den rådande Covid -19 situation och den ökade smittspridningen internationellt har det beslutats att Stockholm Furniture & Light Fair den 8-12 februari 2022 flyttas till ett nytt datum den 6-9 september 2022.

Stockholmsmässan (SM) vill därför erbjuda utställare som har bokat deltagande i Stockholm Furniture & Light Fair den 8-12 februari 2022 (SM-kund) nedanstående erbjudande avseende Stockholm Furniture & Light Fair den 6-9 september 2022 och Stockholm Furniture & Light Fair 2023.


1. SM-kund som erlagt anmälningsavgift (ExpoStart) och monterhyra för Stockholm Furniture & Light Fair den 8-12 februari 2022 erbjuds att utnyttja den erlagda anmälningsavgiften (ExpoStart) och monterhyran vid deltagande i Stockholm Furniture & Light Fair den 6-9 september 2022.

2 Därtill erbjuds SM-kund 20% rabatt på SM:s produktsortiment och tekniska tjänster i samband med genomförandet av Stockholm Furniture & Light Fair den 6-9 september 2022.

3.Därtill erbjuds SM-kund 20% rabatt på monterhyran inför Stockholm Furniture & Light Fair 2023. Bekräftat deltagande av Stockholm Furniture & Light Fair 2023 ska ske senast den 30 september 2022.

I händelse av om Covid-19 direkt eller indirekt påverkar genomförandet av Stockholm Furniture & Light Fair den 6-9 september 2022 återbetalas inte anmälningsavgift (ExpoStart) men kan tillgodoräknas SM-kund om denne deltar vid nästa genomförande av Arrangemanget. Den av SM-kund inbetalda monterhyran kan tillgodoräknas SM-kund om denne deltar vid nästa genomförande av Arrangemanget, alternativt återbetalas (ej tidigare tillgodohavanden) av SM. Erbjudandet avseende 20% rabatt på monterhyran inför Stockholm Furniture & Light Fair 2023 kvarstår. I övrigt ska parterna svara för sina egna nedlagda kostnader och ingen av parterna är berättigad till skadestånd från den andra parten.

Till undvikande av tvivel reglerar detta erbjudande endast anmälan till-, och rätten att få utnyttja erlagd anmälningsavgift (ExpoStart), monterhyra och rabatterbjudanden. Följaktligen avser erbjudandet inte en komplett bokning av monteryta eller utrymme, utan detta regleras i sin helhet i respektive deltagarboknings orderbekräftelse.

Ovanstående erbjudande blir juridiskt bindande mellan parterna genom att SM-kund accepterar och skickar in via knappen nedan senast den 15 februari 2022. I samband med detta godkänner jag att Stockholmsmässan hanterar mina personuppgifter. Hanteringen sker i enlighet med företagets dataskyddspolicy »