Header with concept for 2022
Köp biljett till Stockholm Design & Architecture Talks

Q&A för registrerade utställare på Stockholm Furniture and Light Fair 2022

ANLEDNINGAR ATT SKJUTA UPP STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR

F: Varför skjuter ni upp mässan?

S: På grund av spridningen av Covid-19 i världen, inte minst i Europa. Det gör att många länder har stränga restriktioner i samhället samt stränga restriktioner för resor, särskilt internationellt.

Hälften av den utställda ytan representeras av internationella utställare och mässan lockar besökare från över 100 länder runt om i världen.

För att möjliggöra för våra många utländska utställare och besökare att delta på mässan 2022 flyttas därför Stockholm Furniture & Light Fair till 6-9 september 2022.

 

BILJETTER

F: Jag har köpt biljetter till mässan i februari. Får jag tillbaka pengarna?

S: Ja, du kommer att få en återbetalning. Pengarna sätts per automatik in till samma konto som betalningen gjordes ifrån.

 

HÄLSA & SÄKERHET

F: Vilka säkerhetsåtgärder/riktlinjer finns på plats för september?

S: Vi uppdaterar ständigt våra hälsosäkerhetsåtgärder enligt regeringens hälsopolicy och föreskrifter som tillämpas i Sverige. Se vår webbsida under "Säkra möten".

 

SPECIALOMRÅDEN OCH UTSTÄLLNINGAR

F: Kommer Greenhouse, mässans område för designskolor och oetablerade designers att vara en del av mässan i september? Kommer de planerade utställningarna att äga rum?

S: Ja, syftet är att genomföra Greenhouse och alla andra planerade aktiviteter och utställningar som planerat.

 

STOCKHOLM DESIGN TALKS

F: När kommer Stockholm Design & Architecture Talks att arrangeras?

S: I februari kommer det digitala programmet att sändas som planerat. Köp dina biljetter till Stockholm Design & Architecture Talks här.

På den fysiska mässan 6-9 september kommer det att finnas Keynote-talare.

 

STOCKHOLM DESIGN WEEK

F: Kommer Stockholm Design Week att arrangeras i februari?

S: Stockholm Design Week kommer att arrangeras av Stockholm Furniture & Light Fair, 7-13 februari som planerat, enligt gällande regler och restriktioner. Under 2022 kommer du att kunna navigera enkelt mellan event och utställningar med vår nya Stockholm Design Week-app som lanseras i januari.

Stockholm Design Week kommer att genomföras parallellt med mässan även i september.