Formgiving: Giving Form to the Future med Kai-Uwe Bergmann

Formgiving - det danska ordet för design - betyder att ge form till det som ännu inte har fått form. Med andra ord: att ge form till världen som vi skulle vilja se oss leva i framtiden. En uppgift som är viktigare än någonsin, eftersom människor är den största kraften som formar planeten idag. Att känna att vi har tillstånd att föreställa oss en framtid som skiljer sig från idag - allt vi behöver göra är att titta tillbaka tio år, hundra år, tusen år - för att inse hur radikalt förändrat saker var då jämfört med nu. Detsamma skulle vara sant om vi kunde se framåt med samma tydliga syn. Eftersom vi vet från vårt förflutna att vår framtid kommer att vara annorlunda än vår nutid, snarare än att vänta på att den ska ske på egen hand har vi kraften att ge den form. Formgiving tar dig med på en resa genom tiden för att visa hur världen runt oss har formats, från det förflutna till nutid och framöver - från Big Bang till Singularity. Kai-Uwe Bergmann, FAIA (partner på BIG) använder sin arkitektkunskap till att skapa förslag runt om i världen, inklusive arbete i Nordamerika, Europa, Asien och Mellanöstern. Kai-Uwe leder BIGs affärsutveckling - och för närvarande jobbar kontoret i över 35 olika länder. Kai-Uwe är registrerad som arkitekt i USA (13 stater) och Kanada.

Talare: Kai-Uwe Bergmann - Partner BIG Architects

Language: English