TOWARDS A CYCLIC WORLD

Hantverkaren möter en designer/forskare

Mot en cyklisk värld

På denna utställning uppvisas resultatet av ett samarbete mellan Varalövs Tunnfabrik och designern, läraren och forskaren Olof Kolte från Malmö.

– Mitt intresseområde är evolutionen av det mänskliga projektet över tid. Vi har gått från en enkel existens som jägare och samlare med bara några få tillhörigheter till den högkonsumerande tillvaro som råder idag. I och med det har vi mist förståelsen för vad som är rimligt att förvänta sig av livet i form av tak över huvudet, mat, mobilitet, produkter och tillgång till kommunikation.

Globaliseringen har gjort det omöjligt att få en överblick och rama in problemen så att det går att ta itu med dem. Teknikstadgade låsningar, s.k. ”techno-institutional-lock-in” gör det mycket svårt att ändra konsumtionsmönstren, men det är ändå absolut nödvändigt att ändra banan för det mänskliga projektet.

I min forskning har jag försökt peka ut några av de förändringar som behöver genomföras om vi ska kunna nå målet på en maximal temperaturhöjning på 2 grader i relation till förindustriella nivåer som definieras i Paris-avtalet. Detta i form av ”DESIGN MANIFESTO” från 2010 och ”CYCLIC PLANNING PRINCIPLES” från 2016. Mitt samarbete med Varalövs Tunnfabrik är en konsekvens av dessa principer.

– Varalövs Tunnfabrik arbetar med rent trä och metall och monterar produkterna på ett sätt som gör dem enkla att demontera. Det går lätt att separera trä och metall – trä som ingår i den naturliga cykeln och metall som hör till en materialcykel. Det här förfaringssättet förenklar även underhåll, reparationer och utbyte av delar. Det var en utmaning att justera geometrin så att alla delar fick plats i en anpassad låda med så lite outnyttjat utrymme som möjligt. Syftet med den här övningen är att skapa lådor i hanterbar storlek, som lämpar sig för ett kommande transportsätt baserat på ”SOFT MOBILITY”. / Olof

– Vi har tillverkat tunnor i 140 år, men har inte varit medvetna om verksamhetens cykliska egenskaper. Vi har investerat i nya maskiner som ska lyfta verksamheten till en nivå där det är möjligt att fortsätta med tunnbindningen, men även bli flexibla nog att arbeta med andra produkter. Vi har just påbörjat ett samarbete med Mackmyra Whiskey där vi tillverkar nya och uppgraderade tunnor för deras produktion.

Det är en intressant tanke att vi skulle kunna bli en del av en ny ”världsordning” baserad på lokala cykliska resursflöden, där vi undviker att skapa avfall och ökar medvetenheten kring resurser och litar på att de används på ett klokt sätt. /David

Produkterna som visas upp är WOODEN TRESTLE, STEP UP STOOL (ingår i Skånsk Museikollektion) WOODEN BENCH och WOODEN TRESTLE MINI samt ett urval av Varalövs Tunnfabriks tunnor och träkrukor. Koncept och utställningsdesign: Olof Kolte.

 

Information om Varalövs Tunnfabrik

Varalövs Tunnfabrik är ett litet familjeföretag som ligger i Varalöv mellan Helsingborg och Ängelholm. Företaget drivs av Mats, som är fjärde generationens tunnbindare, och hans son David som nu står i begrepp att ta över verksamheten.

www.tunnor.se

Information om Olof Kolte

Olof Kolte har i mer än 20 år arbetat som oberoende designer baserad i Malmö. Han är även lärare och forskare vid Lund Universitet.

www.olofkoltedesign.com

 

Utställningen finns att se i monter: C16:26