White arkitekter

White Arkitektbyrå

Johan Lundin

Johan Lundin är kontorschef på White Arkitektbyrå i Göteborg. Han är inte på mässan varje år men nu kände han att det var dags.

– Jag ville komma upp och känna av vartåt det blåser. Emellanåt måste man det.

Vart blåser det då?

– Man pratar väldigt mycket om återbruk nu. Det genomsyrar hela branschen att vi inte bara kan producera och sedan slänga utan måste hitta en mer sund inställning till prylarna.

– N håller vi på att rita stora projekt där upp till 90 procent är återvunnet. Det är fräckt att det går att göra. Det handlar naturligtvis om att det ska finnas en processkedja som kan hantera detta, Inte minst när det kommer till upphandling  är detta en jätteutmaning.

– Återbruk är svårare och mer komplext än att nyproducera, tvärtom mot vad många tror. Det måste göras med kvalitet, man måste ju kunna lämna garantier på återanvända prylar också. Nu befinner vi oss i början av detta och det kommer att landa jättebra.

– Vi har t ex tagit fram ett avtalsförslag med något vi kallar för en återbruksroyalty. Det innebär att om en leverantör får tillbaka ett parti stolar som går att återanvända skall ju också designern engageras eftersom man kanske inte bara gör precis ”same same” utan gör något litet tillägg eller tittar på färgsättning eller så. Då måste det utgå någon form av tilläggsroyalty om man säljer stolen en gång till! Det har vi redan på banan.

Ni finns ju närvarande i flera olika länder, hur tycker du skandinavisk design står sig i världen idag?

– Jag tror det kommer en ny hausse för oss eftersom vi är så långt framme när det gäller hållbarhet. Skandinavisk design har ett gott renommé totalt sett. Jag ser ljust på framtiden.