Wastberg

Grundare och chef, Wästberg

Magnus Wästberg

Belysningsföretaget Wästbergs grundare och chef Magnus Wästberg svarar såhär på frågan varför man deltar på Stockholm Furniture & Light Fair:

– I vanlig ordning är vi här för mässan är ett fantastiskt sätt att nå ut till våra viktigaste samarbetspartners i Sverige, Skandinavien och resten av världen.

Nyheter?

- En hel del. Men jag är också väldigt intresserad av att utveckla de produkter vi redan har så det är en mix mellan helt nytt och sådant vi på olika sätt förbättrat genom t ex ny teknik.

Där tangerar vi i viss mån ämnet hållbarhet!

  Just belysning är ett tacksamt område när man vill jobba med och tänka på hållbarhetsfrågor. Vi har förutom själva fysiska produkten även ljuset. När det kommer till miljöpåverkan är det oftast så att den påverkan en lampa har är den energi den drar. Så det handlar väldigt mycket om att göra så energieffektiva produkter som möjligt för att få ut så mycket ljus vi kan av den el produkterna förbrukar. Där finns många parametrar att jobba med, allt från ljuskälla och elektronik till optik.

Dessutom jobbar vi mycket med material, i form av förnyelsebara plaster, återvunnen aluminium och vad det nu kan vara.

Även om ni jobbar med många framstående utomnordiska designers har du säkert en uppfattning om hur skandinavisk design står sig på marknaden idag?

– Fortsatt starkt. För mig handlar det mer om mindset och approach än stil. I de termerna har den skandinaviska mentaliteten färgat av sig internationellt, där tycker jag vi är ledande på många sätt.

Hur kommer det sig egentligen att så många skandinaviska företag, liksom ni, använder sig av icke-skandinaviska formgivare?

– Det är en väldigt bra fråga. För mig handlar det just om mindset. Vi jobbar mycket med samma formgivare, det är människor som oavsett nationalitet har väldigt näraliggande idéer om saker och ting som vi har. Sedan varifrån de kommer spelar ingen roll riktigt.

Branschens största utmaningar inför framtiden?

– På belysningssidan är den stora lyckan och utmaningen teknikutvecklingen vilket ställer saken i ett helt annat ljus. Det finns många möjligheter, men det gäller att navigera rätt. Det handlar om så enkla saker som  att de komponenter du stoppar in i en produkt idag förmodligen inte kommer att finnas om fem år! Vad gör man då om produkten går sönder? Man måste vara väldigt, väldigt långsiktig och holistisk i sitt arbete. Jag skulle vilja avsluta med att säga att det är mycket svårare att producera en bra lampa idag än förr i tiden, men för oss som har en hög ambitionsnivå är det givetvis ett tacksamt läge.