Redifining the office

Kurator av utställningen Redefining The Office

Linda Camara, arkitekt, Tengbom

ArkitektbyrånTengbom kurerar utställningen Redefining The Office, som är ett samarbete mellan branschorganisationerna Sveriges Arkitekter och TMF ( Trä&Möbelföretagen) samt Stockholm Furniture & Light Fair.

– Utställningen handlar om framtidens arbetsplats och vad den kommer att innebära, förklarar Linda Camara, som är arkitekt på Tengbom och den som lett projektet.

Utställningen består av en avlång träbänk fylld av inskriptioner, ovanför bänken svävar ett moln. I framtiden kan tydligen ett kontor se ut lite hursomhelst?

– Det är precis vad vi funderar på. I utställningen är det just det här molnet vi tagit som utgångspunkt. Man kan sitta varsomhelst i världen och arbeta och ladda ner sina filer.

linda_camara_tengbom

Var kommer då arkitekten in i bilden?

– Vi blir ännu viktigare. Förr var man tvungen att ta sig in till kontoret, var det än låg och hur det än såg ut. Men nu är det inte så längre. Då blir det extra viktigt att kontoren är bra utformade och hälsosamma. Idag ska man inte bli sjuk av att åka till kontoret, men i framtiden kanske man ska bli frisk av att åka till kontoret och då är det viktigt vad vi kan göra.

– Och man måste kunna definiera vad är det som händer i det verkliga mötet mellan människorna på kontoren. Det är spännande eftersom det ger oss olika val och möjligheter då är frågan vad vi ska göra av det.

Vad betyder Stockholm Furniture & Light Fair för er arkitekter som yrkesgrupp?

– En viktig mötesplats. Vi är här för att spana trender och för att få bekräftat om vi är på rätt väg och titta på vad det är som kommer.

Hur står sig skandinavisk arkitektur och design idag globalt, tycker du?

– Det är som är kännetecknande för oss är att vi fortfarande står väldigt nära naturen. Skandinavisk design står sig bra. När det gäller arkitektur så hoppas jag att de nationella satsningarna på arkitektur med bland annat en riksarkitekt ger såväl arkitekter, fastighetsutvecklare och kommuner ökat intresse och mod för att utveckla oss ännu mer.

Branschens stora utmaningar inför framtiden?

– Inför den här utställningen är det något vi diskuterat jättemycket om hur man ska fundera kring detta. Vi har delat in det i tre huvudämnen där vi satt människan i centrum hela tiden. Det handlar om:

Hållbarhet, ur både ekologiska och sociala aspekter.

Digitalisering, AI –vad det innebär, stressen inte minst, och kommer AI att ta över våra jobb eller skapa mer jobb?

Platsen, hur kommer den se ut, är det bara läget, hur ska den utformas? Är den virtuell eller reell? Det finns mycket frågor.

Vad hade du för förväntningar inför mässan?

– Som besökare vill man ju bli inspirerad och få nya tankar och idéer. Som kuratorer av den här utställningen vill vi sätta igång diskussioner. Vi måste börja agera inför framtiden redan nu och kan inte vänta i flera år innan vi gör något.