Garsnas

VD Gärsnäs

Dag Klockby

Möbeltillverkaren Gärsnäs har utmärkt sig för sitt aktiva miljöarbete. Som traditionen erbjuder deltar man på Stockholm Furniture & Light Fair även 2020, i år i tillsammans med mattillverkaren Kasthall.

– En trevlig kombination, menar företagets vd Dag Klockby, när vi sammanstrålar i den välbesökta montern.

Givetvis passar också Gärsnäs på att presentera nyheter under mässan: stapelbara stolen Allround, skapad av veteranen Åke Axelsson, en ny karmstol som heter Viva, formgiven av David Regestam bland annat.

– Skandinavisk design har en väldigt stark position internationellt, inte minst med tanke på det stora intresset för miljöfrågor, som idag inte bara är en skandinavisk fråga utan även slagit igenom utanför våra länder.

– Vi jobbar själva aktivt med miljöfrågor i alla delar av vår verksamhet. Vi är certifierade enligt ISO 14001. Men det är ju inte bara möbeln i sig utan hur vi processar, transporterar osv. Detta kommer inte att minska i betydelse utan blir ett tryck och vi måste tänka på den globala klimatsituationen. Så vi fortsätter arbeta med hållbarhet och inte minst cirkularitet och återbruk. Det har vi ägnat oss åt i kolossalt många år, nu kan vi mer systematiskt kommunicera detta.

– Gärsnäs har antagit en tre-stegs-vision inför 2030. Dels handlar det om att vi ska bli 100 % återvinningsbara, vi ska ha ett produkterbjudande som innebär att vi tar ansvar för produkten under hela dess livslängd, vi ska även till 100 % använda förnyelsebar energi.

Tycker du att svenska företag går i bräschen för det här?

– Jag tror att det finns en tradition i Skandinavien där vi prioriterat miljöfrågan högt, jämfört med övriga världen. Vi har en fördel av att vi haft det i våra lador och att frågan varit aktuell så länge. Det gynnar oss skandinaviska tillverkare, vi har ett försprång där som är värt att ta vara på.

– Branschens stora utmaningar inför framtiden är av en industriell karaktär. Hur industrin kan möta de krav klimathotet ställer. Och att kombinera det hantverksmässiga med det industriella är ganska spännande, att samtidigt vara hantverkare och industriellt rationell och se på möjligheterna med den nya tekniken i form av AI och digitalisering.

Avslutningsvis: vad betyder Stockholm Furniture Fair och denna vecka för dig personligen?

– Vi har varit med så många år, det är en otroligt spännande mötesplats där jag får tillfälle att möta kolleger och vänner. Man får en chans att mäta temperaturen på branschen och fånga upp tendenser och trender. Aktuella frågor vi kan ha nytta av när vi återvänder till den vardagliga. Den sociala dimensionen mässan erbjuder är otroligt betydelsefull.