Guest of Honour installation 2020

Intervju med Guest of Honour 2020

Doshi Levien

Londonbaserade designerparet Nipa Doshi och Jonathan Levien har, liksom alla föregående Guests of Honour, bråda dagar under sitt knappt veckolånga hedersbesök. När vi möter dem är det förstås inuti deras installation på entrétorget. En installation som med tydlig, samtidigt diskret, pedagogik illustrerar deras sensuella approach till formgivning och den process som leder fram till färdigt objekt.

– Vi kom hit med några dagars mellanrum för att vara med och iordningställa installationen, allting har fungerat smidigt och Stockholm har varit vänligt mot oss.

Doshi Levien Guest of Honour

Ni har sagt att alla föremål har en inre skönhet, är det i själva verket en designers huvuduppdrag att tolka och förmedla denna skönhet till omvärlden?

  Nipa och jag har förmodligen skilda uppfattningar i den frågan, svarar Jonathan Levien. Jag tror att inre skönhet nås av min nära relation till det material och den teknik jag arbetar utifrån. Man kan jämföra det med hur en duktig kock har en förståelse för hur man skapar en god maträtt av de ingredienser han har till förfogande. Både  en designer och en kock måste ha en känsla för materialet vi arbetar med och genom vårt hantverkskunnande låta det hitta sin naturliga form. Det är så vi förmedlar objektens innevarande skönhet!

– För mig som kommer från en del av värld där skönhet också innebär en slags respekt för på vilket sätt man t ex lagar och serverar en måltid, alla vardagslivets ritualer. Det handlar om en inre skönhet som genomsyrar alla dina vardagliga göromål och om hur du visar upp dig själv inför världen, svarar Nipa Doshi. Det är en attityd till livet.

Ert sätt att närma er skapandet är mycket sensuellt – hur reflekteras det här i utställningen och i ert dagliga värv?

– Direkt när man kliver innanför installationens väggar uppfylls man av ett lugn, förklarar Nipa. Det ska nästan kännas som en kyrka i Palermo eller ett tempel. En arkitektonisk rofylldhet. Vi vill hellre visa hela processen än bara det färdigställda objektet och att människor ska förstå allt arbete bakom.

– För mig spelar sensualitet en stor roll. Den uppnås genom kontrast, harmoni och balans på flera olika nivåer, fyller Jonathan i. I utställningen rör man sig från en del av utrymmet och ser hur färgerna och konstruktionen skiftar, på samma gång kontrasten mellan de ruffiga ytterväggarna och det rena och mjuka innandömet.

Doshi Levien Guest of Honour

Vi befinner ju oss i Stockholm och på världens största mötesplats för skandinavisk design – vad är skillnaden mellan just skandinavisk design och design från övriga världen?

– Det finns en stark designkultur i Skandinavien, tycker Nipa Doshi. Den är ständigt närvarande. Som i Danmark när vi får skjuts av en chaufför som hemma använder George Jensen-bestick. Eller i en liten by där man upptäcker att Louis Poulsen-lampor tillhör inredningen i vart och vartannat hus. Så jag tror att välbefinnande, känsla för skönhet och mänsklig värme samt närhet till naturen är något väldigt typiskt skandinaviskt som också går igen i er design. Och nu ha den blivit allt mer internationell, med företag som bl a Hay och Kvadrat ligger man återigen i framkant i världen.

Idag går det knappt att undvika prata om hållbarhet, klimatmedvetande och miljö – vad är arkitektens och designers ansvar här?

– För mig är hållbarhet ett väldigt brett område, svarar Nipa. Det kan handla om att bevara ett lokalt samhälle levande och ta tillvara på de förmågor de har och erbjuda arbete i det egna grannskapet. Det handlar inte bara om det materiella. Det DoshiLevien skapar är menat att hålla i en livstid så vi betraktar oss så att säga inte som en del av konsumtionssamhället. Vår designprocess tar minst två år från start till mål, vi är varsamma in i minsta detalj så jag kan påstå att vi arbetat med hållbarhet i alla våra drygt tjugo år tillsammans. Allt du ser runtomkring oss här i utställningen har mellan 15 och 20 år på nacken och är fortfarande i produktionen.

– Pratar vi om själva utställningen, inflikar Jonathan Levien, har det varit ett absolut kriterium för oss ända från början att allt material skulle återvinnas, det tog vi väldigt seriöst. Så vi har lyckats åstadkomma ett stort event som gör ett stort intryck och är generöst tilltaget i fråga om utrymme, men ändå har en minimal påverkan på miljön eftersom allt utsättningsmaterial kan återanvändas. Jag tror det är möjligt att med hjälp av intelligent design bidra till en hållbar framtid. Bara man är medveten om det från början av de projekt man arbetar med behöver det inte vara särskilt krångligt.