Kelly Alvarez Doran

Talare Stockholm Design & Architecture Talks

Kelly Alvarez Doran

Kelly Alvarez är senior principal director på Mass Design Group, som driver projekt i bl a USA, Liberia och Rwanda, där Kelly varit stationerad en handfull år. Arkitektbyrån är en non-profit-organisation som delvis finansieras med hjälp av donationer. Deras ledstjärna är att ge också fattiga länder och människor bra arkitektur och design. En viktig princip i Mass Design Group:s arbetssätt är att i huvudsak arbeta med lokal arbetskraft och lokalt material.

– Att vi är icke-vinstdrivande gör det möjligt för oss att bistå organisationer och människor som inte annars hade haft råd med den slags tjänster vi tillhandahåller.

– Vi arbetar i tre steg: först försöker i ge form åt deras idéer, hitta finansiering och sedan det praktiska genomförandet.

– 80 % av Mass Design Groups verksamhet finansieras av reguljära kommersiella kunder, de resterande 20 % av filantropi. Vi letar aktivt samhällsnyttiga grupper och organisationer som vi tror på och där vi kan bidra med vår expertis för att hjälpa till att förverkliga deras projekt.

Du har sagt att du vill vara med och göra världen till en bättre plats!

– Ja, så tycker jag att varje arkitekt, ja alla som håller på med design, borde tycka. Man ger sig inte in i det här yrket för att skrapa ihop en kappsäck full med pengar, det är en sak som är säker. Om jag talar för mig själv så är det åtminstone på det viset att jag vill kunna använda mina kunskaper och hjälpa till där jag kan.. Det gäller även för mina kolleger på Mass.

– Många frågor oss varför vi gör det och hur vi bär oss åt. Vi brukar säga att det är ”en erfaren människas privilegium att kunna hitta alternativa möjligheter att lösa problem”. Det är en stor utmaning att förändra de befintliga systemen och sätten att se på saker och ting. Ju mer vi öppnar upp för att tänka annorlunda desto större chans att vi kan åstadkomma något.

– Varje beslut vi som arkitekter eller designers tar för med sig både miljömässiga och sociala konsekvenser, det är en läxa jag lärt mig i praktiken under mina år i Rwanda och på liknande platser. Man måste ha förmågan att förstå det, annars kan man inte arbeta som arkitekt. Likadant måste man tänka också om man sitter på ett arkitektkontor här i Stockholm, det gäller i alla sammanhang.

Kelly Alvarez Doran har besökt Stockholm vid några tidigare tillfällen, men aldrig mässan, ändå har  han bildat sig en god uppfattning om det skandinaviska och finska sättet att hantera framtidens globala utmaningar.

– Ni gör ett bra jobb, men gör ni tillräckligt? Nej, det gör ingen. Jag står till exempel just nu i en byggnad (Victoriahallen) där jag inte ser ett enda fönster och andas därför ingen luft som inte transporterades hit med hjälp av en maskin. Så man kan med fog påstå att hela den här mässbyggnaden är långt ifrån hållbar i sin konstruktion.

- Jag har haft möjlighet att ta en runda bland mässhallarna och som kanadensare slås jag av hur mycket er design påminner mig om Kanada. Det finns många likheter i våra klimat och natur, men er designkultur är så mycket finare. Det verkar också vara så att den nordiska allmänheten har ett genuint intresse och uppskattar design. Man är stolta över det, design är en del av samhället.

På vilket sätt är en sådan här tillställning viktig för din bransch?

– Bra fråga. Mötesplatser som den här har en signifikant betydelse. Och för mig och Mass Design Group har det varit en otrolig förmån att få vara med ombord på denna plattform och kunna berätta om hur vi arbetar och vilka syften vi har. Jag är hemskt tacksam!