Stockholm Furniture & Light Fair
Informationsfolder 2018

Boka din monter till 2019

Stockholm Furniture & Light Fair fortsätter att stärka sin position som världens ledande mötesplats för skandinavisk design. Tillsammans med spännande idéutställningar och seminarier, som attraherar rätt och fler besökare, skapas förutsättningar för riktigt goda affärer.

Det är här du ska vara för att möta branschen, boka din monter redan idag!

Anmälan Stockholm Furniture Fair 2019 »

Anmälan Northern Light Fair 2019 »

Våra priser för Stockholm Furniture & Light Fair 2019

12-100 m² 1625 kr/kvm exkl moms
101- därutöver 1595 kr/kvm exkl moms

Samutställare 4900 kr exl moms


Skicka din anmälan till:

Stockholmsmässan
Stockholm Furniture & Light Fair
SE-125 80 Stockholm

Du kan också maila in din anmälan till Sales.furniturefair@stockholmsmassan.se eller direkt till våra säljare.

Helena Kolvik (Hall A och B)
helena.kolvik@stockholmsmassan.se
 +46 8 749 41 47

Rickard Dahlin (Hall C & Greenhouse)
rickard.dahlin@stockholmsmassan.se
 +46 8 749 41 45