Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Utställningen Aurora – Nordisk Arkitektur och Design lyfter fram det unika i nordisk design och svensk arkitektur

Stockholm Furniture & Light Fair presenterar Aurora – Nordisk Arkitektur och Design som nystar i villkoren som gör den nordiska designen unik och visar förebildlig svensk bostadsarkitektur. Utställningen består av två delar, arkitekturutställningen Allmännyttan nu! och designutställningen Nordiska villkor. Aurora görs i samarbete med det oberoende arkitektur- och designinitiativet Summit.

Utställningens namn är hämtat från latinets Aurora Borealis. Norrskenet är ett himlafenomen som associeras med Norden. Namnet speglar det specifikt och unikt nordiska.

-    Vi är glada över att å ena sidan, ha fått möjligheten att visa ett i vårt tycke intressant urval av design från de fem nordiska länderna och samtidigt skapa en utställning om arkitektur som tar upp ett mycket viktigt ämne som sällan får ta plats i kommersiella sammanhang, säger Daniel Golling och Gustaf Kjellin på Summit som är curatorer till Aurora.

Arkitekturutställningen Aurora - Allmännyttan nu!
Bostadsbristen är en av vår tids stora samhällsutmaningar och ett gissel för såväl de som drabbas som för ekonomin. Bostadsarkitekturen är däremot inte en del av problemet. Allmännyttan är en unik aktör på den svenska bostadsmarknaden och har en tradition av att arbeta med kvalitativ arkitektur. Genom att visa nya bostadshus ritade av några av Sveriges främsta arkitekter berättar ”Allmännyttan nu!” om hur det rika arvet förvaltas av allmännyttan idag. Utställningen ger även hyresrätten upprättelse i en tid när bostaden ofta framställs som i första hand en handelsvara. Arkitekturutställningen görs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

-    I dessa tider av bostadsbrist är det extra intressant att titta på allmännyttans roll i att skapa bra och hållbara livsmiljöer. Vår utmaning idag är att bygga oerhört många bostäder på kort tid och samtidigt skapa väl fungerade städer att bo i, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Designutställningen Aurora – Nordiska villkor
Mycket förenar de nordiska länderna Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Långa historiska band har lett till att vi idag kulturellt står varandra nära. På designens område används ofta det välkända begreppet ”skandinavisk design” för att ge en bild av formgivningen från Norden, men trots likheterna ser premisserna för de fem designscenerna olika ut. I utställningen visas design som skapats utifrån de unika förutsättningar som existerar i de fem nordiska länderna.


Allmännyttan nu!
Varg Arkitekter och Svenska Bostäder
Tham & Videgård Arkitekter och Vätterhem
Andreas Martin-Löf Arkitekter och Svenska Bostäder
Vera Arkitekter och Stockholmshem
Sandellsandberg och Hyresbostäder i Norrköping
OkiDoki Arkitekter och Bostads AB Poseidon
Jais Arkitekter och MKB
Wingårdh Arkitektkontor och Familjebostäder i Göteborg
Alessandro Ripellino Arkitekter och AB Bostäder i Borås
Semrén & Månsson och Bostads AB Poseidon

Nordiska villkor
Peter Andersson
Mia Cullin
Þorleifur Gunnar Gíslason och Jón Helgi Hólmgeirsson
Garðar Eyjólfsson
Kristine Five Melvær
StokkeAustad
Kristin Hærnes Ihlen
Samuli Naamanka
Anna-Miia Suominen
Jonas Edvard