Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

News Stockholm Furniture & Light Fair 2018

Nya satsningar och ommöblering på mässan

Mässan fortsätter att växa och att stärka sin position som världens största och viktigaste mötesplats för skandinavisk design. Antalet utländska besök ökade på årets mässa med drygt 6,5% till närmare 10 700 besök. Besökarna kom från ett 80-tal länder, vilket är rekord och innebär en rejäl ökning jämfört med 60 länder 2017. Sammanlagt lockade vi fler än 40.500 besök.

För att kunna möta den positiva utvecklingen och behålla vår position är det avgörande att vi fortsätter arbetet med att anpassa och förbättra mässan. Inför 2018 renodlas indelningen i hallarna ytterligare och vi adderar fler intressanta varumärken – vår målsättning är att skapa tre jämnstarka hallar. Hela mässan måste vara attraktiv och intressant. Allt för att säkerställa att ni utställare ska nå rätt och fler högkvalitativa besökare (nationella och internationella), göra bättre affärer och få ut ännu mer av er medverkan.

Hall A och B – Offentlig Miljö & Design
Antalet företag som vill visa möbler inom offentlig miljö med fokus på design ökar stadigt. Hall A och B renodlas därför ytterligare. Här kommer besökaren att möta branschledande och tongivande företag inom dessa segment.

Hall C – Contract & Home, Hemmöbler och Hembelysning

Den traditionella gränsen mellan hem- och offentlig miljö suddas ut mer och mer. Allt fler företag är verksamma i gränslandet mellan hem och offentlig miljö. Området Contract & Home kommer därför att bli större och vi kommer att stärka upp hallen med fler tongivande varumärken. Förutom området Contract & Home deltar företag som representerar Hemmöbler och Hembelysning i hallen.

Hall C - Greenhouse flyttar!
För att skapa en helhet och ge Greenhouse en tydligare inramning har vi valt att flytta vår avdelning för unga och oetablerade designer till ett och samma område i hall C. Det nya spännande Greenhouseområdet kommer att utformas/ramas in av en kreatör och bli en attraktiv blickpunkt som kommer att skapa en positiv dynamik i hallen.

Victoriahallen - Designbaren och Stockholm Design & Architecture Talks flyttar!
Till mässan 2018 satsar vi ytterligare på kunskap och kompetens. I Victoriahallen kommer Designbaren, tillsammans med Stockholm Design & Architecture Talks att bilda en integrerad enhet. Stockholm Design & Architecture Talks, mässans forum för kunskap och diskussioner, utökas dessutom från 4 till 5 dagar. Här kommer vi att driva aktuella branschfrågor tillsammans med framstående aktörer inom design- och arkitekturområdet. Det nya området i Victoriahallen kommer att utformas av en kreatör.

För att stärka upp mötesplatsen ytterligare kommer det att skapas flera högintressanta inspirationsutställningar på mässan.