Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Ansök till Ung Svensk Form

Ung Svensk Form drivs av Svensk Form i samarbete med Stockholm Furniture & Light Fair och IKEA. I februari 2016 invigs utställningen i Greenhouse under Stockholm Furniture & Light Fair, följt av en turné Sverige och internationellt.

Ung Svensk Form är en årlig tävling och en utställning som genomförs av Svensk Form. Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design där vi uppmärksammar behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet. Om att tro på sin idé och genomföra den. Att våga leka, pröva och undersöka fritt, utan krav på anpassning till marknaden.

Ung Svensk Form syftar till att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning samt att nå ut till nya målgrupper. Ung Svensk Form ska fylla en viktig funktion som ett forum där möten mellan formgivare, publik och producent uppstår. Där kontakter etableras och samtal påbörjas.

De som nomineras i Ung Svensk Form bildar tillsammans en utställning som under nästa år 2016 kommer att turnera i Sverige och utomlands. Innevarande omgång av Ung Svensk Form avslutade nyligen en 2 månader lång utställning på Röhsska i Göteborg och är nu på väg till Milano för att ställa ut på "IKEA Temporary".


Partners till USF är Stockholm Furniture & Light Fair,  IKEA och Stiftelsen för Garverinäringens främjande. IKEA delar ut ett arbetsstipendium om 5 månader i Älmhult med lön & bostad, medan Stiftelsen för Garverinäringens främjande delar ut tre olika stipendier à 30 000 kr.

www.ungsvenskform.se